Mae cymdeithas Rhieni ac Athrawon yn gweithio yn galed i godi pres i'r ysgol. Eleni mae gynnon ni lawer o siniadau a cynlluniau e.e. gwneud siwtni, ysgifennu llyfr ryseitiau, Noson paratoi i Nadolig.

Ysgol Betws Gwerfil Goch PTA works hard to raise money for the school. This year we have lots of ideas and plans including making chutneys, writing a recipe book and an evening preparing for Christmas.

 

me piclo

 

SIYTNI / CHUTNEY
Bu ychydig o'r mamau a genod dosbarth 5 a 6 yn gwneud siytni o gynyrch ein gardd.
Some of the mums and girls in years 5 & 6 making chutneys from the produce of our garden
Mi fydd y siytni ar werth o  £1.50 jar cyn bo hir

The chutney will be on sale soon from £1.50 a jar.
We have Hot spicy tomato chutney, sweet tomato chutney, damson chutney, green tomato chutney and pumpkin preserve.

 

LLYFR RYSEITIAU / RECIPE BOOK
Dan ni'n gwneud llyfr ryseitiau dwyieithog. Mae'r plant yn cynllunio y clawr llyfr ac mi fydd 'na wobr i'r rysáit seren. Dan ni'n dal yn angen eich ryseitiau chi. Os gwelwch yn dda wnewch chi eu anfon nhw i'r ysgol mor fuan a phosib?

We are making a bilingual recipe book. The children are designing the cover and there will be a prize for the star recipe too. We still need your recipes, please send them to school as soon as possible.

 

me SDC10313

 

NOSON PARATOI I NADOLIG / AN EVENING PREPARING FOR CHRISTMAS
Bu Mrs Cunnie yn gwneud jariau o fwyd parod gyda'r adran Iau ar gyfer noson paratoi at y Nadolig nos Wener 19/11/10

 

me SDC10315me SDC10316